Smestaj Banja Vrdnik, apartmani Banja Vrdnik, apartmani bahus, fruska gora, vrdnik

Rehabilitacioni centar-banja Vrdnik


U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Termal u Banji Vrdnik uspešno se leče obolenja kao što su:
1. deformiteti kod zglobova i kičmenog stuba.
2. vanzglobni reumatizam,
3. postoperativna stanja lokomotornog aparata i kičmenog stuba,
4. oboljenja perifernog centralnog motornog neurona (neuritisi, neuropatije, pareze, paralize i dr.),
5. rekovalescentna stanja,
6. svi oblici reumatskih oboljenja (hronični degenerativni reumatizam koštano zglobnog aparata i kičmenog stuba),
7. bolni sindromi različitog porekla,
8. respiratorna i ginekološka oboljenja, migrenozna stanja.Sve to putem sledećih metoda lečenja:
- hidroterapija
- kade sa podvodnom masažom, biserne kupke
- kineziterapija, elektroterapija
- terapija laserom
- magnetoterapija
- terapija ultrazvukom, parafino terapija
- akupunktura
- manuelna masaža
- sauna i dr.