Smestaj Banja Vrdnik, apartmani Banja Vrdnik, apartmani bahus, fruska gora, vrdnik

Rudnik

Za razvoj Vrdnika od najveće važnosti bilo je otkrivanje nalazišta mrkog uglja i početak njegove eksploatacije 1804.

Veliki potok, koji protiče kroz selo, je na manastirskom posedu erodiranjem otkrio naslage uglja. To je bio mrki ugalj odličnog kvaliteta, čija je eksploatacia odmah počela. Ta prva eksploatacija je bila primitivna.
Rudnik je prvo pripadao manastiru Vrdnik, da bi kasnije pripao grofu Pejačeviću iz Rume, koji ga je otkupio od monaha. Godine 1871. rudnik je bio vlasništvo Gvide Pongraca, vlastelina iz Zagreba, i od tada počinju nova veća istraživanja naslaga uglja i to je prvi početak prave eksploatacije uglja.


Da bi se ugalj mogao prevoziti Gvide Pongorac 1899. izgradio je železničku prugu Vrdnik-Ruma. A zbog potrebe za radnom snagom u Vrdnik doseljavaju rudari sa svojim porodicama iz svih delova Austrijske monarhije i za njih je izgradjeno novo naselje koje se danas naziva Stara kolonija.

Za vreme Austro-Ugarske okno je dospelo do dubine od 227 metara, a 1927. godine ono je produbljeno za jos 47 metara. U to vreme bilo je to najdublje okno u Jugoslaviji. Nakon formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije, rudnik postaje svojina države. Vrdnički rudnik je i jedan od najstarijih rudnika na području bivše Jugoslavije, a eksploatacija je trajala do 1968. godine.